Kúpiť na BUX.sk Stonožka na Bux.sk

Dátum vydania: apríl 2019 Odporúčaná cena: 8,90 EUR

Autor: autor neuvedený

Môj prísne tajný zápisník

Vypusti tie tajomstvá zo svojej nepokojnej mysle!

OBSAHUJE:
zaujímavé fakty
úžasné aktivity
veľa priestoru na písanie a kreslenie

Pomôž životnému prostrediu zodpovedným triedením odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že tento výrobok a batérie nesmieš vyhodiť do domáceho odpadu, lebo obsahujú látky, ktoré môžu poškodzovať životné prostredie a zdravie. Prosím, keď budeš vyhadzovať tento výrobok alebo batérie z neho, použi na to určené zberné miesta alebo recyklačné nádoby.

Od 6 rokov.

Z anglického originálu My Book of Secret Stuff (Hinkler Books Pty Ltd 2018) preložila Lenka Sobolíková

  • Séria: Tajný zápisník
  • Počet strán: 96
  • Vydanie: 2019/04
  • Poradie vydania: 1.
  • Odporúčaná cena: 8,90 EUR